Welke zijn de belangrijke data ?

Aktiviteiten

 ZATERDAG 1 mei 2021
10km en 5km van GISTEL
(Runningcentercriterium)

Alle leden van de Gistelse Joggingclub lopen mee aan voor-inschrijfprijs
Inschrijven, kleedkamers, start : Sigo St.jansgasthuisstraat 20, Gistel.                                                   Inkom is gratis
 

 

 

 

 

 

Zondag 19 april 2020 van 9 tot 10u .

ALGEMENE VERGADERING met ontbijt van de vzw Gistelse joggingClub

Elk lid van de GJC vzw wordt hierbij uitgenodigd via mail 
Inschrijven  ten laatste tegen 8 april via bestuursleden of info@gistelsejoggingclub.be 

 

 

 

Zomerlopen 2020 zie pagina zomerlopen voor de juiste data .

 

 

ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021

ROUTE 62 
Vergeet niet: ALLE leden van de Gistelse JoggingClub mogen gratis deelnemen !!
Anderen betalen in voorinchrijving 2 euro voor jeugdloop en 8 euro voor 4-7 of 12km              na voorinschrijving of de dag zelf jeugdloop 3 euro en 9 euro voor 4-7 of 12km
- prijs beste Gistelnaar (M&V) op zowel de 4 -7 als 12km

 

 

ZATERDAG 22 februari 2020
SPAGHETTI en KARAOKE -Avond

GRATIS voor alle leden en medewerkers van de Gistelse JoggingClub vzw:
Sympatisanten en vrienden betalen een heel bescheiden deelname

 Elk jaar is er hier super-ambiance !!

Inschrijven kan vanaf 1januari ook ONLINE.