START TO WALK

Corona

Wegens de afgekondigde maatregelen van de Belgische overheid, hebben we besloten om de officiele startdatum van deze activiteit te laten starten in de eerste week na het Paasverlof. 

Start To Walk 2020

Dit jaar biedt de Gistelse JoggingClub vzw ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een START-TO-WALK initiatie.

Dit is onder begeleiding "dynamisch wandelen doorspekt met enkele lichte oefeningen"

Vanaf donderdag 19 maart, elke donderdag van 19u15 tot -20u30

Vertrek a/d Gistelse sporthal


Mogelijks in verschillende niveaugroepen

voor verdere info: info@gistelsejoggingclub.be

Inschrijven:

Inschrijven kan ONLINE
Betaling van het inschrijfgeld op IBAN:BE87 2800 5001 8994.

Dit bedraagt momenteel 15 Euro                                         

Gratis verzekerd tijdens activiteiten ingericht door de GJC
Gratis spaghetti-avond .  (zie betreffende pagina)  

Ook na binnenbrengen attest ziekenkas en na betaling lidgeld kan je maximum  15 euro terugkrijgen via je ziektekas