Algemene vergadering

Algemene vergadering 2022 ,

 

 

Elk jaar wordt, nomaliter, op de derde of vierde  zondag van april de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden van 9 tot 10u in Zaal Zomerloos te Gistel. 
Alle leden krijgen hiervoor ook een uitnodiging toegestuurd.
Deze vergadering staat open voor alle leden, eventuele kandidaturen voor toetreding tot het bestuur moet tegen ten laatste daags voordien worden ingediend.
Ook de dienstdoende bestuursleden dienen hun engagement voor het volgende jaar kenbaar te maken tegen ten laatste daags voor de AV, dit kan ook gebeuren op een normale bestuursvergadering.

 

In 2022 wordt dit alvast  zondag nog te bepalen van 9u tot 10u ,dus!!! voor de zondagtraining . We zullen opnieuw een ontbijt voorzien .