START TO RUN

Start-To-Run 2021


Elk jaar biedt de Gistelse JoggingClub vzw de mogelijkheid om deel te nemen aan een START-TO-RUN initiatie.

We beginnen op zondag 9 mei 2021 met de START-TO-RUN

Telkens op
woensdag van 19u30 tot -20u30
en zondag van 10u00 tot -11u00

Vertrek a/d Gistelse sporthal

Begeleiding door Hilde Jaecques (gsm 0494/493459)

Na het volbrengen v/d 12 weken- start to run sessie kan men verder opbouwen tot 1 uur lopen om later te kunnen aansluiten bij de  4 verschillende niveaus.

voor verdere info: info@gistelsejoggingclub.be 
of e-mail Hilde : tanghe.philippe@skynet.be

Inschrijven

Inschrijven gebeurt ONLINE
Betaling van het inschrijfgeld op IBAN:BE87 2800 5001 8994.

Dit bedraagt momenteel (mei - december 2021):  20 Euro 

                                         

Gratis verzekerd tijdens activiteiten ingericht door de GJC
Gratis spaghetti-avond .  (zie betreffende pagina)  

Ook na binnenbrengen attest ziekenkas en na betaling lidgeld kan je maximum  15 euro terugkrijgen via je ziektekas.  Te bezorgen bij Luc Vanhixe of bij Hilde Jaecques