START TO RUN

Corona

Wegens de afgekondigde maatregelen van de Belgische overheid, hebben we besloten om de officiele startdatum van deze activiteit te laten starten in de eerste week na het Paasverlof. 

Start-To-Run 2020


Elk jaar biedt de Gistelse JoggingClub vzw de mogelijkheid om deel te nemen aan een START-TO-RUN initiatie.
De gebruikelijke begindatum is 

 * Lente-editie  STR: Vanaf woensdag 18 maart
 * Herfst-editie STR: Vanaf woensdag  (nog te bepalen)

Telkens op
woensdag van 19u30 tot -20u30
en zondag van 10u00 tot -11u00

Vertrek a/d Gistelse sporthal

Verschillende niveaugroepen

Na het volbrengen v/d 12 weken- start to run sessie en het uitlopen v/d
4km op de route 62 van zat.21/11/2020 ontvangt de deelnemer een diploma

voor verdere info: info@gistelsejoggingclub.be

Inschrijven

Inschrijven kan ONLINE
Betaling van het inschrijfgeld op IBAN:BE87 2800 5001 8994.

Dit bedraagt momenteel :

20 Euro (lente-editie)
30 Euro (herfst-editie) *

* Bij de herfsteditie is men automatisch lid tot eind december van het hieropvolgende jaar ! Dus tot eind 2021...                                                     

Gratis verzekerd tijdens activiteiten ingericht door de GJC
Gratis spaghetti-avond .  (zie betreffende pagina)  
Gratis deelname "Route62"wedstrijd (4 ; 7 of 12 km).

Ook na binnenbrengen attest ziekenkas en na betaling lidgeld kan je maximum  15 euro terugkrijgen via je ziektekas